CAO

Op deze pagina vind je informatie over de CAO voor uitzendkrachten.

ABU cao voor uitzendkrachten

Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023

De CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 is ook te downloaden als app.