Urendeclaratie

Op deze pagina vind je informatie over urendeclaratie.

Urendeclaratie

Uren kunt u declareren en accorderen via flexwerker.com. Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór maandag 12 uur zijn ingediend én geaccordeerd door uw inlener om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Werknemers

Stap 1: Ga naar www.flexwerker.com

Stap 2: Inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je hebt ontvangen. Nadat je de eerste keer bent ingelogd moet je zelf eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

Stap 3: Klik in het linker menu op de knop Urenportaal

Stap 4: Klik op de link met het declaratienummer om de details van het urenbriefje te zien.

Stap 5: Vul het urenbriefje in.

  • Normale uren (100%): Vul hier normaal gewerkte uren in. Bijvoorbeeld 7:30 (zeven en halve uur) of 6:45 (zes uur en drie kwartier).
  • Overwerk: Vul hier overwerkuren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
  • Onregelmatig: Vul hier onregelmatige uren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
  • KV: Vul hier kort verzuim uren/minuten die zijn opgenomen (indien van toepassing). Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd.
  • VD: In deze kolom kunnen vakantie-uren worden opgenomen. Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd en dat nooit meer dan 40 uur vakantie per week kan worden opgenomen. Ook het totaal (Gewerkte uren + vakantie-uren) mag nooit meer dan 40 uur per week zijn.

 

Stap 6: Klik daarna op Opslaan en Verzenden

Klaar!